Per tal de poder millorar en la qualitat dels nostres serveis i en l´atenció al client, li agriríem que ens contesti aquesta enquesta que només li comportarà 10 segons del seu temps. Agraïts per endavant.
VALORI DEL 1 AL 5 
(essent 1 molt baix, 2 baix, 3 normal, 4 alt i 5 molt alt) les següents 5 preguntes.
som-hi
 
 Com valoreu, en general, l'atenció rebuda del personal administratiu que us ha atès, be sigui de forma personal, per telèfon o per correu electrònic.  *


 
 Considereu que els assumptes que heu encarregat han estat gestionats correctament ? *


 
Com valoreu la celeritat o rapidesa en respondre a les vostres inquietuds ? *


 
Considereu que us hem mantingut prou informats durant el procediment ? *


 
Quines possibilitats hi ha de que ens recomaneu ? *


 
Per poder gestionar adequadament la nostra política de qualitat, li agrairem que ens faciliti el seu correu electrònic o telèfon.

 
 Agrairem els vostres suggeriments

Moltes gràcies per la seva col·laboració
Enviar
Powered by Typeform
Powered by Typeform